Mikuláš a prodejní akce

Jsem ve škole prvním rokem, ale vypadá to, že se zde každoročně konají Vánoční trhy, na kterých se prodávají výrobky, které jsme pro naše rodiče vyrobili. Vybrané penízky se pak použijí na další školní akce. Vzápětí po Vánočních trzích jsme se vypravili do zámeckého parku, kam zavítal Mikuláš se svou družinou. Prodral jsem se dopředu, a mezi prvními jsem Mikuláši řekl básničku, za odměnu jsem si odnesl pytlík plný dobrot. Raději rychle pryč od těch ošklivých čertů. A to ještě nebyl od čertů pokoj, další akce se konala v rámci pravidelného cvičení v sokole v Kyjích.